ПРОГРАМА

21 януари / 19,00 часа
"КРАСИВ КАТО МЕЧТА!"
комедия
Зала "Клуб на актьора"

22 януари / 18,00 часа
"КРАСИВ КАТО МЕЧТА!"
комедия
ДТ-Монтана гостува в Ловеч

27 янури / 19,00 часа
"ЕТАЖНА ГРОЗДОВА"

комедя
Голяма зала