ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ CB007.2.13.09

Заглавие на проекта : „Танцуваме и играем, заедно“

Водещ партньор :Градска община Медиана, град Ниш

Проектен партньор: Драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана

Приоритетна ос:Туризъм

Специфична цел: Хора за хора и работа в мрежа.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е създаването на Мрежа "Младите художници за устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

Дейности на проекта: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана; Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана; Изследване на присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора; Философия на изкуствата - курсове по типове художествено изразяване (местни и европейски през вековете); Поезия на живо - платформа за взаимодействие между различни артисти; Обратно към корените: танцово събитие; Мрежа "Млади творци за устойчиво развитие"; Организиране на съвместен семинар "Европа, както ние (не) я познаваме" за целите на по-доброто познаване на младите хора на собствената им история и перспективата за бъдещо развитие; разработване на уеб платформа

Резултати по проекта: Предоставя се оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на културния живот в Медиана и Монтана, както и за разнообразяването му, за да бъдат посрещнати адекватно нуждите на гражданите и туристите; проведено изследване за наличието на изкуство и култура в живота на младите хора; Предоставен алтернативен източник на информация по въпросите на културата, способен да провокира творческия  интерес на младите хора; засилени знания на младежите относно културната проблематика; Обединени изкуства / художници за целите на устойчив растеж; Изградена перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти за устойчиво културно развитие на региона сред местната младеж; засилено културно съзнание на участниците и разширено познаване на различните форми на изкуство, практикувани в региона. ; установено взаимно разбирателство и диалог на уважение между участниците от двете страни на границата.

Целеви групи: Гражданите на трансграничните региони Нишава и Монтана - по-конкретно младите хора, заинтересовани от проблемите на устойчивия туризъм, културното и природното наследство


ТУРИСТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ  ЛИНК

В Деня на Европа Община Монтана представи резултатите по проект „Подобряване на нематериалното културното наследство в трансграничния регион“ по Договор № CB007.1.11.118. Той е съфинансиран по Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия, и се изпълнява от Община Медиана – Ниш, Сърбия, и Общински драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана. Общата стойност на проекта е 1 120 000 лв., като средствата, получени от Драматичния театър са 593 446 лв.
Благодарение на проекта Монтана вече има модерна сцена и апаратурата, необходима за осъществяване на културни събития на открито. Тази ценна придобивка е на обща стойност 439 808 лв.
В рамките на проекта бе разработена и обща стратегия за насърчаване на туризма и културния обмен, както и онлайн календар, който позволява на любителите на културния туризъм от двете страни на границата да планират пътуванията си, съобразявайки ги с интересните фестивали, концерти, спектакли и изложби.
През изтеклите 18 месеца, в които се осъществяваше проектът, творчески формации от Монтана и Ниш размениха гостувания. В Сърбия представи своя пиеса Драматичният театър, изявиха се фолклорни формации от ОДК „Ние, врабчетата“ и НЧ „Изгрев 1927“ – с. Студено буче. На новата сцена на площад „Жеравица” в Монтана танцуваха два пъти различните възрастови групи от ансамбъла към Културно дружество „Абрашевич“, а съвместно с тях и местните ансамбли „Северняци” и „Пъстрина”. За малките зрители бе детският спектакъл „Случки стари за гори и пожари“ от Альоша Бехар.
Укрепеното делово партньорство на двете общини и създадените приятелства са основа за бъдещо ползотворно сътрудничество.

Документи - линк