"ЧУДНИЯТ СВЯТ НА АНИ" - СНИМКИ

"ЧУДНИЯТ СВЯТ НА АНИ"

АВТОР И РЕЖИСЬОР: ИРИНА ДИМИТРОВА

ХУДОЖНИК: ТОДОР ДЕКОВ

МУЗИКА: ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ

УЧАСТВАТ: ИНА КОЛЕВА, АСЕН ТАКОВ и ДИМИТРИНА ПРАДАНОВА

ФОТОГРАФ: МИРОСЛАВ САНДОВ